RASPORED MEUOPŠTINSKE LIGE -GRUPA "SEVER"- JESEN 2015/2016
1. KOLO, 15/16.08.2015. u 17:00h
N "Mladost" Dublje "Buducnost" urinac 7:1  
S "Vinoraca" Vinoraca "Morava" Kocino Selo 0:3  
S "Resavac" Subotica "Crni Vrh" Deonica 4:1  
N "Juhor" Glavinci "Kolare" Kolare 3:3  
N "umadinac" Dragovo "OFK Blagotin" Beluic 2:1  
N "Mladost" Gloane "Ursule" Ursule 1:0  
N "Napredak" Staro Lanite "Sloga" Voljavce 1:4  
N "Kupinovac" Kupinovac "Osaonica" Bagrdan 0:1  
 
2. KOLO, 22/23.08.2015. 16:30h
N "Buducnost" urinac "Osaonica" Bagrdan 0:4  
N "Sloga" Voljavce "Kupinovac" Kupinovac 5:0  
N "Ursule" Ursule "Napredak" Staro Lanite 6:2  
N "OFK Blagotin" Beluic "Mladost" Gloane 2:1  
N "Kolare" Kolare "umadinac" Dragovo 4:0  
N "Crni Vrh" Deonica "Juhor" Glavinci 0:4  
N "Morava" Kocino Selo "Morava" Kocino Selo 5:2  
N "Mladost" Dublje "Vinoraca" Vinoraca 1:3  
 
3. KOLO, 29/30.08.2015. 16:30h
S "Vinoraca" Vinoraca "Buducnost" urinac 4:0  
S "Resavac" Subotica "Mladost" Dublje 3:1  
N "Juhor" Glavinci "Morava" Kocino Selo 5:0  
N "umadinac" Dragovo "Crni Vrh" Deonica 4:0  
N "Mladost" Gloane "Kolare" Kolare 1:1  
N "Napredak" Staro Lanite "OFK Blagotin" Beluic 2:3  
N "Kupinovac" Kupinovac "Ursule" Ursule 3:2  
N "Osaonica" Bagrdan "Sloga" Voljavce 3:0  
 
4. KOLO, 05/06.09.2015. 16:00h.
N "Buducnost" urinac "Sloga" Voljavce 1:3  
N "Ursule" Ursule "Osaonica" Bagrdan 2:1  
N "OFK Blagotin" Beluic "Kupinovac" Kupinovac 1:0  
N "Kolare" Kolare "Napredak" Staro Lanite 2:0  
N "Crni Vrh" Deonica "Mladost" Gloane 2:3  
N "Morava" Kocino Selo "umadinac" Dragovo 1:2  
N "Mladost" Dublje "Juhor" Glavinci 3:0  
S "Vinoraca" Vinoraca "Resavac" Subotica 2:0  
 
5. KOLO, 12/13.09.2015. 16,00h
S "Resavac" Subotica "Buducnost" urinac 5:3  
N "Juhor" Glavinci "Vinoraca" Vinoraca 1:1  
N "umadinac" Dragovo "Mladost" Dublje 1:2  
N "Mladost" Gloane "Morava" Kocino Selo 1:1  
N "Napredak" Staro Lanite "Crni Vrh" Deonica 2:3  
N "Kupinovac" Kupinovac "Kolare" Kolare 1:0  
N "Osaonica" Bagrdan "OFK Blagotin" Beluic 1:1  
N "Sloga" Voljavce "Ursule" Ursule 1:0  
 
6. KOLO, 19/20.09.2015. u 15:30h
N "Buducnost" urinac "Ursule" Ursule 2:1  
N "OFK Blagotin" Beluic "Sloga" Voljavce 3:1  
N "Kolare" Kolare "Osaonica" Bagrdan 0:1  
N "Crni Vrh" Deonica "Kupinovac" Kupinovac 2:1  
N "Morava" Kocino Selo "Napredak" Staro Lanite 2:0  
N "Mladost" Dublje "Mladost" Gloane 3:0  
S "Vinoraca" Vinoraca "umadinac" Dragovo 4:2  
S "Resavac" Subotica "Juhor" Glavinci 6:0  
 
7. KOLO, 26/27.09.2015. 15:00h
N "Juhor" Glavinci "Buducnost" urinac 3:1  
N "umadinac" Dragovo "Resavac" Subotica 2:2  
N "Mladost" Gloane "Vinoraca" Vinoraca 2:1  
N "Napredak" Staro Lanite "Mladost" Dublje 0:0  
N "Kupinovac" Kupinovac "Morava" Kocino Selo 5:1  
N "Osaonica" Bagrdan "Crni Vrh" Deonica 3:0  
N "Sloga" Voljavce "Kolare" Kolare 3:2  
N "Ursule" Ursule "OFK Blagotin" Beluic 4:2  
 
8. KOLO, 03/04.10.2015. 15:00h
N "Buducnost" urinac "OFK Blagotin" Beluic 1:1  
N "Kolare" Kolare "Ursule" Ursule 4:3  
N "Crni Vrh" Deonica "Sloga" Voljavce 0:0  
N "Morava" Kocino Selo "Osaonica" Bagrdan 1:0  
N "Mladost" Dublje "Kupinovac" Kupinovac 3:2  
S "Vinoraca" Vinoraca "Napredak" Staro Lanite 3:0  
S "Resavac" Subotica "Mladost" Gloane 4:2  
N "Juhor" Glavinci "umadinac" Dragovo 3:0  
 
9. KOLO, 10/11.10.2015. 14:30h
N "umadinac" Dragovo "Buducnost" urinac 5:1  
N "Mladost" Gloane "Juhor" Glavinci 1:1  
N "Napredak" Staro Lanite "Resavac" Subotica 1:3  
N "Kupinovac" Kupinovac "Vinoraca" Vinoraca 2:4  
N "Osaonica" Bagrdan "Mladost" Dublje 2:0  
N "Sloga" Voljavce "Morava" Kocino Selo 0:1  
N "Ursule" Ursule "Crni Vrh" Deonica 5:3  
N "OFK Blagotin" Beluic "Kolare" Kolare 4:1  
 
10. KOLO, 17/18.10.2015. 14:00h
N "Buducnost" urinac "Kolare" Kolare 0:2  
N "Crni Vrh" Deonica "OFK Blagotin" Beluic 2:0  
N "Morava" Kocino Selo "Ursule" Ursule 3:0  
N "Mladost" Dublje "Sloga" Voljavce 5:0  
S "Vinoraca" Vinoraca "Osaonica" Bagrdan 2:0  
S "Resavac" Subotica "Kupinovac" Kupinovac 7:0  
N "Juhor" Glavinci "Napredak" Staro Lanite 5:0  
N "umadinac" Dragovo "Mladost" Gloane 1:2  
 
11. KOLO, 24/25.10.2015. 14:00 h
N "Mladost" Gloane "Buducnost" urinac 5:0  
N "Napredak" Staro Lanite "umadinac" Dragovo 2:1  
N "Kupinovac" Kupinovac "Juhor" Glavinci 0:2  
N "Osaonica" Bagrdan "Resavac" Subotica 1:1  
N "Sloga" Voljavce "Vinoraca" Vinoraca 1:2  
N "Ursule" Ursule "Mladost" Dublje 3:1  
N "OFK Blagotin" Beluic "Morava" Kocino Selo 0:3  
N "Kolare" Kolare "Crni Vrh" Deonica 3:3  
 
12. KOLO, 31.10/01.11.2015. 13:30h 
N "Budućnost" Đurinac "Crni Vrh" Deonica 2:4  
N "Morava" Kočino Selo "Kolare" Kolare 0:2  
N "Mladost" Dublje "OFK Blagotin" Belušić 4:0  
S "Vinoraca" Vinoraca "Ursule" Ursule 2:2  
S "Resavac" Subotica "Sloga" Voljavče 4:2  
N "Juhor" Glavinci "Osaonica" Bagrdan 5:1  
N "Šumadinac" Dragovo "Kupinovac" Kupinovac 10:5  
N "Mladost" Gložane "Napredak" Staro Lanište 4:1  
 
13. KOLO, 07/08.11.2015. 13:30h 
N "Napredak" Staro Lanište "Budućnost" Đurinac 3:1  
N "Kupinovac" Kupinovac "Mladost" Gložane 1:2  
N "Osaonica" Bagrdan "Šumadinac" Dragovo 4:0  
N "Sloga" Voljavče "Juhor" Glavinci 1:3  
N "Ursule" Ursule "Resavac" Subotica 2:1  
N "OFK Blagotin" Belušić "Vinorača" Vinorača 1:2  
N "Kolare" Kolare "Mladost" Dublje 4:0  
N "Crni Vrh" Deonica "Morava" Kočino Selo 3:3  
 
14. KOLO, 14/15.11.2015. 13:30h  
N "Budućnost" Đurinac "Morava" Kočino Selo 0:5  
N "Mladost" Dublje "Crni Vrh" Deonica 1:2  
S "Vinorača" Vinorača "Kolare" Kolare 4:0  
S "Resavac" Subotica "OFK Blagotin" Belušic 3:0  
N "Juhor" Glavinci "Ursule" Ursule 1:0  
N "Šumadinac" Dragovo "Sloga" Voljavče 2:0  
N "Mladost" Gložane "Osaonica" Bagrdan 3:2  
N "Napredak" Staro Lanište "Kupinovac" Kupinovac 3:0  
 
15. KOLO, 21/22.11.2015. 13:00h   
N "Kupinovac" Kupinovac "Buducnost" Đurinac 3:2  
N "Osaonica" Bagrdan "Napredak" Staro Lanište 1:0  
N "Sloga" Voljavče "Mladost" Gložane 2:2  
N "Ursule" Ursule "Šumadinac" Dragovo 5:3  
N "OFK Blagotin" Belušic "Juhor" Glavinci 1:2  
N "Kolare" Kolare "Resavac" Subotica 4:4  
N "Crni Vrh" Deonica "Vinorača" Vinorača 0:2  
N "Morava" Kočino Selo "Mladost" Dublje 4:1  
 

 

BOJE DRESOVA FUDBALSKIH KLUBOVA
"OSAONICA" - plava "MORAVA - plava
"KUPINOVAC" - zeleno-bela "BUDUCNOST" - plava
"SLOGA" - plava "NAPREDAK" - crno-plava
"URSULE" - bela "MLADOST" - plava
"BLAGOTIN" - crvena "UMADINAC" - plava
"KOLARE" - plava "JUHOR" - siva
"CRNI VRH" - crvena

"RESAVAC" - crvena

"VINORACA" - "MLADOST" - narandastaNAPOMENA:

1. "Reasavac" iz Subotice, i "Vinoraca" iz Vinorace kada su domacini, svoje utakmice igraju subotom u popodnevnim casovima.
2. Slovo "S" ispred takmicarskog para znaci da se utakmica igra u subotu.

3. Slovo "N" ispred takmicarskog para znaci da se utakmica igra u nedelju

4. Prvoimenovani fudbalski klubovi u rasporedu su domacini.

5. "Buducnost" iz Djurinca kada je domacin svoje utakmice igra na terenu FK "Kupinovac" u Kupinovcu

 


K O M E S A R
ZA TAKMICENJE MF LIGE GRUPA "SEVER"
Simic Sima, s.r.

Lole Ribara 1/1
35000 Jagodina
035/228-850