RASPORED MEĐUOPŠTINSKE LIGE -GRUPA "SEVER"- PROLEĆE 2013/2014
 12. kolo, 29/30.03.2014. u 15,30h
N "CRNI VRH" Deonica "MLADI RADNIK" N. Lanište 1:2 1:3
S "URSULE" Ursule "KUPINOVAC"  Kupinovac 1:2 2:0
N "JUHOR" Glavinci "ZENIT" Oparić 4:0 0:0
N "KOLARE" Kolare "RESAVAC" Subotica 1:3 0:0
N "SINĐELIĆ" Grabovac "VINOGRADAR" Crkvenac 0:2 1:0
N "SLOGA" Voljavče "NAPREDAK"  S. Lanište 1:3 0:2
     
  13. kolo, 05/06.04.2014. u 16,30h
N "SLOGA" Voljavče "CRNI VRH" Deonica 5:0 6:0
N "NAPREDAK"  S. Lanište "SINĐELIĆ" Grabovac 0:1 4:1
N "VINOGRADAR" Crkvenac "KOLARE" Kolare 2:1 3:1
N "RESAVAC" Subotica "JUHOR" Glavinci 0:4 4:2
S "ZENIT" Oparić "URSULE" Ursule 1:1 0:0
N "KUPINOVAC"  Kupinovac "MLADI RADNIK" N. Lanište 2:1 2:1
     
 14. kolo, 12/13.04.2014. u 16,30h
N "CRNI VRH" Deonica "KUPINOVAC"  Kupinovac 0:5 2:1
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "ZENIT" Oparić 2:0 4:1
S "URSULE" Ursule "RESAVAC" Subotica 3:3 1:1
N "JUHOR" Glavinci "VINOGRADAR" Crkvenac 0:5 1:0
N "KOLARE" Kolare "NAPREDAK"  S. Lanište 0:3 0:0
N "SINĐELIĆ" Grabovac "SLOGA" Voljavče 1:6 0:5
     
  15. kolo, 19.04.2014. u 17.00h-SUBOTA
N "SINĐELIĆ" Grabovac "CRNI VRH" Deonica 0:5 5:1
N "SLOGA" Voljavče "KOLARE" Kolare 2:2 2:1
N "NAPREDAK"  S. Lanište "JUHOR" Glavinci 0:1 2:1
N "VINOGRADAR" Crkvenac "URSULE" Ursule 1:2 2:2
S "RESAVAC" Subotica "MLADI RADNIK" N. Lanište 0:3 1:4
N "ZENIT" Oparić "KUPINOVAC"  Kupinovac 1:1 0:0
     
  16. kolo, 26/27.04.2014. u 17.00h
N "CRNI VRH" Deonica "ZENIT" Oparić 0:1 1:1
N "KUPINOVAC"  Kupinovac "RESAVAC" Subotica 3:1 2:3
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "VINOGRADAR" Crkvenac 1:3 0:2
S "URSULE" Ursule "NAPREDAK"  S. Lanište 2:4 ---
N "JUHOR" Glavinci "SLOGA" Voljavče 0:2 2:3
N "KOLARE" Kolare "SINĐELIĆ" Grabovac 2:1 ---
     
  17. kolo, 03/04.05.2014. u 17.00h
N "KOLARE" Kolare "CRNI VRH" Deonica 0:1 4:1
N "SINĐELIĆ" Grabovac "JUHOR" Glavinci 1:5 1:6
S "SLOGA" Voljavče "URSULE" Ursule 2:3 3:1
N "NAPREDAK"  S. Lanište "MLADI RADNIK" N. Lanište 1:1 1:1
N "VINOGRADAR" Crkvenac "KUPINOVAC"  Kupinovac 1:1 1:0
N "RESAVAC" Subotica "ZENIT" Oparić 2:4 7:0
     
  18. kolo, 10/11.05.2014. u 17.00h
N "CRNI VRH" Deonica "RESAVAC" Subotica 0:0 1:6
S "ZENIT" Oparić "VINOGRADAR" Crkvenac 0:2 2:3
N "KUPINOVAC"  Kupinovac "NAPREDAK"  S. Lanište 0:3 2:1
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "SLOGA" Voljavče 1:0 2:1
N "URSULE" Ursule "SINĐELIĆ" Grabovac 0:2 3:0
N "JUHOR" Glavinci "KOLARE" Kolare 0:0 2:4
     
  19. kolo, 17/18.05.2014. u 17,30h
N "JUHOR" Glavinci "CRNI VRH" Deonica 0:2 4:1
N "KOLARE" Kolare "URSULE" Ursule 1:3 4:2
N "SINĐELIĆ" Grabovac "MLADI RADNIK" N. Lanište 0:10 0:3sr
N "SLOGA" Voljavče "KUPINOVAC"  Kupinovac 4:1 5:3
N "NAPREDAK"  S. Lanište "ZENIT" Oparić 0:1 4:1
N "VINOGRADAR" Crkvenac "RESAVAC" Subotica 1:1 3:6
     
  20. kolo, 24/25.05.2014. u 17,30h
N "CRNI VRH" Deonica "VINOGRADAR" Crkvenac 0:5 4:3
N "RESAVAC" Subotica "NAPREDAK"  S. Lanište 0:0 2:0
S "ZENIT" Oparić "SLOGA" Voljavče 1:4 0:1
N "KUPINOVAC"  Kupinovac "SINĐELIĆ" Grabovac 0:2 3:0s.r
N "MLADI RADNIK" N. Lanište "KOLARE" Kolare 2:1 3:1
S "URSULE" Ursule "JUHOR" Glavinci 0:2 2:3
     
 21. kolo,31.05.2014. u 17,30h
S "URSULE" Ursule "CRNI VRH" Deonica 2:1 4:5
S "JUHOR" Glavinci "MLADI RADNIK" N. Lanište 0:1 2:2
S "KOLARE" Kolare "KUPINOVAC"  Kupinovac 3:2 4:1
S "SINĐELIĆ" Grabovac "ZENIT" Oparić - 0:3s.r
S "SLOGA" Voljavče "RESAVAC" Subotica 1:0 4:3
S "NAPREDAK"  S. Lanište "VINOGRADAR" Crkvenac 0:3 3:0s.r
     
 22. kolo, 07.06.2014. u 18.00h
S "CRNI VRH" Deonica "NAPREDAK"  S. Lanište 0:3 2:1
S "VINOGRADAR" Crkvenac "SLOGA" Voljavče 0:0 1:2
S "RESAVAC" Subotica "SINĐELIĆ" Grabovac 2:2 3:0s.r
S "ZENIT" Oparić "KOLARE" Kolare 0:2 3:2
S "KUPINOVAC"  Kupinovac "JUHOR" Glavinci 1:4 2:1
S "MLADI RADNIK" N. Lanište "URSULE" Ursule 0:0 3:1
     

 

BOJE DRESOVA FUDBALSKIH KLUBOVA
FK "NAPREDAK"  - plavo-crna FK "CRNI VRH" - plava
FK "SLOGA" - plava FK "VINOGRADAR" - crvena
FK ''SINĐELIĆ'' narandžasta FK "RESAVAC"  - crvena
FK "KOLARE" - plava FK "ZENIT"  -crvena
FK "JUHOR" crvena FK "KUPINOVAC" - crvena
FK "URSULE" - bela FK "MLADI RADNIK" - plavaNAPOMENA:

1. FK "Ursule" iz Ursula, FK "Zenit" iz Oparića i FK "Resavac" iz Subotice kada su domaćini, svoje utakmice igraju subotom u popodnevnim časovima.
2. Slovo"S" ispred takmičarskog para znači da se utakmica igra u subotu.

3. Slovo"N" ispred takmičarskog para znači da se utakmica igra u nedelju.

4. Prvoimenovani fudbalski klubovi u rasporedu su domaćini.

 


K O M E S A R
ZA TAKMIČENJE MF LIGE GRUPA "SEVER"
Milojević Vladan, s.r.

Lole Ribara 1/1
35000 Jagodina
035/228-850